Företagsklimat

Publicerad: 2023-09-26 08:30

Förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking

Företagsklimatet i Ystad

Svenskt Näringsliv presenterar årligen rankingen av Sveriges företagsklimat. Rankingen är en attitydundersökning som beskriver hur företagarna i respektive kommun upplever företagsklimatet.

Ystad tappar 82 placeringar och hamnar på plats 143. Trycket är samtidigt högt på etableringar, vi har en stabil tillväxt, få konkurser och är en utpekad regional kärna. Ystads enskilda resultat ligger stabilt parallellt med att andra kommuner har förbättrat sig, det i sin tur gör att vi trillar ner ytterligare i rankingen.

I attitydundersökningen svarade 107 företag, det är bättre svarsfrekvens än genomsnittet. Fyra av de som svarat har fler än 100 anställda, samt 74 av företagen som svarat har mellan 1-25 anställda. Branscherna där flest svarat är bygg, handel, jordbruk, industri och besöksnäring.

Läs mer på foretagsklimat.se

Kommentarer