Globala målen en katalysator för tillväxt

Publicerad: 2021-10-25 15:20

Den 22 oktober var det dags för vår årliga mässa/utställning inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Globala målen som en katalysator

Den 22 oktober var det dags för vår årliga mässa/utställning inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer. Det är tredje året vi arangerar denna och målet är att fånga upp goda exempel som hänt under året, att blicka framåt och att skapa nya affärsrelationer och nätverk.

Det var fullt i Ystad Arena, över 100 företag och organisationer deltog. Utöver de som fanns på plats, deltog även 30st digitalt. Förmiddagen var hybrid tack vare stöd från Region Skåne.

På agendan

Inledningsvis registrerades alla och man fick möjligheten att nätverka med de 17 lokala företag och organisationer som fanns på plats för att visualisera affärer kopplat till vart och ett av de 17 globala målen. 

Därefter var det dags för dagens huvudtalare, Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på kundpsykologi, marknadsstrategi och kommunikation inom just hållbarhet.

Erik visade hur man kan koppla den interna och externa kommunikationen till sin tillväxtplan och verksamhetsutveckling. Detta för att öka sin konkurrenskraft och skapa hållbar lönsamhet i sitt företag.

Därefter var det återigen dags att nätverka. Målet med förmiddagen är att visualisera just ett smörgåsbord för affärer kopplat till de globala målen, alla fyller lika stor funktion i detta oavsett hur mycket eller lite man kan eller har arbetat med hållbarhet. Genom att träffa företagare över branscher och över kommungränser skapas förutsättningar för nya möjligheter.

Näst på tur i agendan var Biokol, fotboll och gröna affärer. Karin Heri, Malmö FF och Sven-Olof Bernoff, Skånefrö gav konkreta exempel på hur man implementerar hållbarhetsfrågor i sin verksamhetsutveckling. 

Karin Lintrup och Calle Rasmusson berättade konkreta exempel från projektet Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen, hur man som verksamhet kan bryta ner målen till verksamhetsnivå och implementera dessa i sin tillväxtplan. Då blir arbetet konkret i organisationen och kommunikationen både externt och internt betydligt tydligare och lätt förståelig.

Lotte, process och projektledare inom konceptet lyfte fram de möjligheter som finns när blickarna vänds mot vår region, men också vikten av att synliggöra sig för varandra. Ystadmodellen sprids och därmed också möjligheterna.

Årets Framtidssäkare

Detta årliga arrangemang arrangerar vi tillsammans med Tillväxt Syd och i år var det dags att presentera Årets Framtidssäkrare för andra året i rad. Sparbanken Syd är med och stödjer priset som i år gick till Skånefrö.

Från idé till verklighet

Avslutsningsvis var det dags för Sara Anderhov, Region Skåne att berätta om de utvecklingscheckar som finns att söka. Här såg vi många som nickade och som kanske just idag identifierat sitt nästa steg i sin verksamhetsutveckling.

Det var alldeles underbart att äntligen kunna ses, att höra sorlet och att få vara en del av ett större sammanhang. Stort TACK till dig som på något sätt var med och bidrog till denna förmiddag!

ystadmodellen ystadmodellen ystadmodellen ystadmodellen

Kategorier: Hållbar tillväxt

Kommentarer