Hållbar platsutveckling Kåseberga

Publicerad: 2023-03-03 14:18

Kåseberga får goda betyg enligt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier

Hållbarhetsrapporten och GAP-analysen är klar

Med hjälp av en extern part, Fair Travel, har Ystads kommun låtit analysera hur väl området kring Kåseberga lever upp till Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbar turism. GSTC är ett globalt råd som initierats av FN. De upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att bland annat öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer.

Resultatet

Sammanfattningsvis presterar destinationen mycket väl och når en god poängbedömning. Rapporten visar att destinationen är ett mycket värdefullt område för besöksnäringen, kulturen och för lokalbefolkningen. Poängen är en sammanvägning av alla aktörers insatser i destinationen.

-I rapporten framkommer att Kåseberga är en unik plats med en speciell dragningskraft som berör och engagerar många. Detta sticker ut väldigt tydligt i jämförelse med andra platser och destinationer, säger Jeppe Klockareson, rådgivare på Fair Travel, tillika född och uppvuxen i Ystad.

Lägesbild

I arbetet har vi samlat in information genom möte med representanter från byalaget, näringsidkare, politiker, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Tourism in Skåne, Länsstyrelsen, Destination Österlen Syd och Simrishamns kommun samt skickat ut en enkät till företag och föreningar. Tillsammans med analysrapporten har man nu en tydligare bild av platsen och rekommendationer på ytterligare förbättringsåtgärder.

-Mycket har gjorts i Kåseberga under åren som gått, men utan en helhetsbild. Genom GAP-analysen och hållbarhetsrapporten kan vi nu tydligare rikta åtgärder och resurser i ett större sammanhang med utgångsläge i en gemensam nulägesbild och en målsättning framåt säger Marie Holmström, Turistchef Ystads kommun.

Nu kommer en arbetsgrupp att sättas samman bestående av oss på kommunen, företagarföreningen och byalaget för att starta upp arbetet kopplat till föreslagna åtgärder i rapporten.

Hållbar platsutveckling Kåseberga Kåseberga Bild Lotte Nilsson Ystads kommun

Kommentarer