Hållbar platsutveckling

Publicerad: 2022-10-23 14:11

Nu är Platsutveckling Kåseberga igång. Ett första informationsmöte för näringsidkare, politik, byalag och offentliga organisationer har genomförts.

Mål och syfte med hållbar platsutveckling Kåseberga

Syftet är att arbeta för en hållbar plats, att Kåseberga ska vara en året runt destination i linje med de globala målen och Agenda 2030 både på kort och lång sikt.  Vi ska tillsammans hitta metoder för att hantera besökstrycket så att Kåseberga kan fortsätta vara ett av Sveriges mest besökta turistmål.

Syftet med en hållbar platsutveckling för Kåseberga är att höja kunskapsnivån för alla aktörer som berörs av destinationen och hur väl destinationen lever upp till de minimikrav som GSTC:s *kriterier efterfrågar utifrån vad hållbar besöksnäring innebär.

Genom projektet och den GAP-analys och hållbarhetsrapport som levereras under våren 2023 får vi en tydlig nulägesbild av platsen med rekommenderade prioriterade åtgärder att jobba vidare med och kan därmed också följa upp och mäta våra åtgärder ur ett större perspektiv. *Global Sustainable Tourism Council www.gstcouncil.org.

Processen leds av Jeppe Klockareson, Fair Travel, tillsammans med Turistchef Marie Holmström och Näringslivsutvecklare Lotte Nilsson. Vi kommer att informera under processens gång här på hemsidan och via våra sociala kanaler.

Hållbar platsutveckling Kåseberga.jpg_1 Ales_stenar_4_2016_2016-09-08_foto_Itta_Johnson

Kommentarer