Årets jordägarträff

Publicerad: 2018-05-23 13:22

Sedan 2006 möts årligen representanter från Ystads kommun och representanter från de största jordägarna i kommunen. Vartannat år står jordägarna som värd och vartannat år Ystads kommun. Dessa möten inleddes i samband med att man tillsammans identifierat vikten av att föra en dialog mellan representanter från Ystads kommun och kommunens största jordägare.

Den 15 maj var det Ystads kommuns tur att vara värd. Jonas Rosenkvist, kommundirektör och Gustav Hagemann v L, jordägarnas representant hälsade alla välkomna.

Träffen inleddes med ett kort föredrag av Sofia Öreberg, Samhällsbyggnadschef på Ystads kommun. Sofia berättade om vad som är på gång just nu framför allt när det gäller bostadsförsörjningsprogrammet, mer information om detta hittar du på Ystads kommuns hemsida.

Därefter informerade Leila Ekman, stadsarkitekt Ystads kommun om översiktsplanen. Gruppen hade sedan tidigare fått en dragning om den fördjupade översiktsplanen så idag riktades blicken istället mot de många olika strategiska planerna som är på gång just nu.

Andrea Novag, Kommunekolog i Ystads kommun berättade om invasiva främmande arter. Föredraget gav information om vad som är på gång och vilka regler som kan påverka både kommun och jordägare. Mer om detta hittar du på Naturvårdsverkets hemsida

Därefter var det öppet för frågor och  möjlighet att nätverka.

Kategorier: Nätverk

Kommentarer