Om kriscoaching

Publicerad: 2020-12-14 13:50

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomförs just nu ett kriscoachingprojekt.

”Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen”

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomför SÖSK kommunerna (Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla) just nu ett kriscoachingprojekt som kommer att genomföra i samarbete med Tillväxt Syd.

Projektet är ett kriscoachingprojekt där vi vill låta företag från utsatta branscher oberoende av medlemskap i Tillväxt Syd ta del av tillväxtplaner och koppla dessa till konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" Vi kommer att dela upp projektet i fyra steg.

Projektet går ut på att vi ska använda oss av konceptet ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” och Ystadmodellen som vi tagit fram, där fokus är företagsutveckling och hållbar lönsamhet. Vi kommer att genomföra fyra workshops och i nuläget är det digitala sådana som gäller.

Målet med projektet är att de företag som är med i projektet kommer att ha en tillväxtplan på kort och lång sikt för sitt företag som är kopplat till de globala målen. Att detta i sin tur öppnar upp för nya möjligheter och nya affärer både på kort och lång sikt.

Målet för projektet är också att presentera en handlingsplan för organisationer och kommuner för hur man på ett konkret och effektivt sätt kan hjälpa företag att skapa förutsättningar för tillväxt även mitt i en kris.

Denna handlingsplan ska sedan spridas till andra kommuner och organisationer

Del 1

  • Erbjuda totalt 7st lokala företag möjligheten att vara med
  • Utgå från de 17 globala målen som ett smörgåsbord för affärer
  • Workshop med fokus att tänka nytt
  • SWOT, ringa in områden och idéer

Del 2

  • Konkret workshop med fokus på verkstad kopplat till SWOT:en
  • Arbeta in arbetet som en grund för tillväxtplanen
  • skapa en karta över möjligheter kring tillväxt, riskminimering och effektivisering

Del 3

  • Arbeta med tillväxtplanerna. Identifiering av direkta hinder och möjligheter
  • Lotsning utifrån identifierade områden

Del 4

  • Konkret handlingsplan och uppföljning

 

Nuläge

I dagsläget är fyra lokala företag igång i projektet. Det är Tosselilla, Sakura Tour, Hotel Svea och Stora Herrestad B&B. I början av 2021 kommer ytterligare tre företag få möjligheten att vara med.

Vill du veta mer? Kontakta Lotte Nilsson på lotte.nilsson@ystad.se

Kategorier: Hållbar tillväxt

Kommentarer