Näringsliv Ystad

Publicerad: 2023-01-27 11:24

Företagslotsen är spindeln i nätet

Under veckan som gått har vi närvarat i flera olika sammanhang som alla på sitt sätt skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat men också identifierar områden där vi som företagslots fungerar som spindeln i nätet.

Ystadmodellen light

Innovationscenter för Landsbygden och Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne erbjuder skuggstyrelse för företagare. I veckan var det dags för ett möte hos oss på Gamla Rådhuset för deltagarna och mentorerna, där man fick lära sig om konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer samt testa på Ystadmodellen light. Drygt 20 personer fanns på plats.

Besöksnäringsträff

Visit Skåne (tidigare Tourism in Skåne) i samarbete med kommunerna i sydöstra Skåne arrangerade en besöksnäringsträff med fokus på vikten av samverkan hela året. Gästföreläsare var Jerry Engström, framgångsrik turistentreprenör. Dagen avslutades med en workshop i hur vi kan komma längre med samverkan inom besöksnäringen.

Filmnäringsträff

VFX-strudion Cinegrace AB utvecklar just nu i samarbete med Film i Skåne framtidens verktyg för virtuell produktion av film och tv-serier i Ystad Studios. Det var fullt hus när det arrangerades en nätverksträff för att visa hur man filmar i många olika miljöer under samma dag.

Vi kan Ystad

Varje vecka håller vi ihop företagslotsmöten kring samhällsutveckling. Det kan handla om allt från laddstolpar till första delen för utvecklingen av Hamstaden. Det är ett högt tryck när det gäller etableringar och intresset för Ystad och i vår roll som företgslots träffar vi på väldigt många intressanta företag och frågeställningar.

Kompetenskompassens resultat

Resultatet har nu paketerats och ligger till grund för de aktiviteter och insatser som vi kommer att fokusera på under 2023. Vi vill gärna ha en dialog med dig kring vilka aktiviteter som är mest relevanta kopplat till Kompetenskompassens resultat. Hör gärna av dig!

Företagsbesök

Vi är också i full gång med företagsbesök. Ibland gör vi företagsbesök tillsammans med politiken, ibland själva och ibland tillsammans med ytterligare kollegor inom Ystads kommun. Vill du ha ett företagsbesök? Kontakta foretagslots@ystad.se

Filmnäringsträff Ystad Besöksnäringsträff Ystad Skuggstyrelseträff ystadmodellen ystad Företagsbesök Vossloh BIld Ystads kommun

 

Kommentarer