Öja verksamhetsområde

Publicerad: 2020-12-16 11:18

Under 2020 har det hänt mycket på Öja verksamhetsområde

Intressenter och dialog

När det gäller intressenter för Öja verksamhetsområde så har Ida på Exploatering och Angelica på Marknad och Näringsliv arbetat upp en konkret mötesrutin under 2020.

Vid ett första möte närvarar alltid både Angelica och Ida. Intressenten får berätta om sin verksamhet, därefter går man tillsammans igenom förutsättningarna.

Man går igenom detaljplanen och dess bestämmelser, kostnader, PBL-taxa, tidsramar, lämplig tomt för den aktuella verksamheten och kontaktpersoner inom de berörda avdelningarna.

Därefter bokar man in ett möte med bygglovsavdelningen om det önskas.

 

Stort intresse för området

Totalt har man i dagsläget sålt 7st tomter, utöver det pågår samtal med fler ytterligare intressenter. Förutom de fysiska/digitala mötena sker dialog via mail och telefon.

 

Är du intresserad av Öja verksamhetsområde?

Genom att klicka dig in på portalen gällande Öja verksamhetsområde så kan du navigera dig fram, hitta information och få kunskap om processen kring att etablera sig i området. (Portalen fungerar i de flesta webbläsare, däremot bristfälligt i Microsoft Explorer Edge)

Du kan även kontakta Fredrik på fredrik.pettersson@ystad.se om du vill veta mer.

 

öja verksamhetsområde

Kategorier: Samhällsutveckling

Kommentarer