Rundabordssamtal

Publicerad: 2020-09-08 10:20

Den 7 september möttes företagare och makthavare för att under ett samtal arrangerat av Företagarna Ystad komma överens om hur man gemensamt ska arbeta för att få till beslut om bättre infrastruktur, i form av en satsning på väg E65, till och från Ystad.

Rundabordssamtal 7 september

Dagen inleddes med att Trafikverket berättade om kommande satsningar och hur deras planeringar går till och ser ut.

Näringslivet och Ystad kommun redogjorde sedan för hur behoven ser ut.  

Bornholmslinjen som trafikerar från Ystad Hamn redogjorde för kommande satsningar på linjen mellan Ystad och Bornholm men förklarade också att det kräver bättre infrastruktur.

FRS, rederiet som ska trafikera mellan Ystad och Sassnitz, redogjorde för att det i framtiden kan bli så att potentiella turister väljer andra vägar om trafiksituationen till och från Ystad inte förbättras.

Flera företagare lyfte att pendlingstiderna till och från Ystad är ett problem när det kommer till att rekrytera arbetskraft.

 

Sammanfattning

Det finns en samsyn bland kommunerna, regionen och andra företrädare om vad som behöver göras. Kommunerna ska nu tillsammans prioritera vad som är viktigast och peka på detta till regionen.

Företagen ska hjälpa till att understryka behoven. Ystad Hamns roll behöver belysas. Det är av nationellt intresse att infrastrukturen till och från hamnen fungerar.

Danska politiker ska hjälpa till att föra fram budskapet. Även tyska och polska politiker bör uppvaktas för att kunna hjälpa till att föra fram budskapet gentemot svenska regeringen.

 

Bild: Percy och Bo från Företagarna Ystad och Johan Österberg Marknad- och Näringslivschef summerar mötet dagen efter på Gamla Rådhuset.

Företagarna Ystad och Marknad och Näringsliv

Kategorier: Samhällsutveckling

Kommentarer