Samverkan Skola Arbetsliv

Publicerad: 2022-02-07 15:52

Kompetenskompassen visar redan vägen mot nya samarbeten

Samverkan kring kompetensfrågan

Under vecka fem etablerades nya samverkansgrupper med Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen lokalt.

Vi initerade även ett nytt projekt som snart är på gång där vi kommer fokusera på besöksnäringsbranschen som uttryckt stort behov utifrån Kompetenskompassen.

Vi samverkar också regionalt med Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad för en digital plattform kring kompetensfrågor. En prototyp är på gång som ska visa hur en digital ingång ska gynna samverkan mellan skola och arbetsliv. Spännande va?

Byggföretagen nationellt och regionalt har visat intresse för samverkan och dialog och här har vi haft ett första möte kring erfarenhetsutbyte och möjligheter kring nya samarbeten.

Det var även dags för årets första programråd för fjärde teknikåret på Ystad gymnasium. Här är många lokala företag engagerade, vilka de är kan du se under fliken T:4an.

Kategorier: Skola och näringsliv

Kommentarer