Skola & näringsliv

Publicerad: 2018-06-07 11:22

Idag arrangerade Änga/Västervång tillsammans med näringslivsenheten i Ystads kommun en uppskattad och givande skola & näringslivsfrukost

Hur kan vi samverka mellan skola & näringsliv?

I matsalen på Änga/västervång samlades ett 40-tal ämneslärare och 14st representerade företag/organisationer för att prata kring ämnen/funktioner och hur man kan arbeta tillsammans skola & näringsliv.

Skola & näringslivsfrukost

Alla företag/organisationer hade på förhand skickat in svar på olika frågor. Bland annat hur man ställer sig till att besöka skolan och göra företagsbeskrivningar för eleverna, om eleverna kan komma på studiebesök, om det finns intresse från företagen att i dialog med eleverna ge dem uppgifter i olika ämnen exemplevis inom matte eller teknik samt om det finnns möjligheter att göra praktik på arbetsplatsen.

För att koppla ihop rätt lärare & ämne med yrke & arbetsplats så hade företagen/organisationerna på förhand även fyllt i vilka ämnen som man anser finns representerade i form av yrke/funktioner på arbetsplatsen. Studie & yrkesvägledaren hade sedan gjort bordsindelningar på förhand utifrån materialet och respektive ämneslärare hade fått i uppdrag att läsa på om företagen, främst det företag som de kopplats samman med inför frukosten. Under frukuosten fanns det olika frågeställningar som deltagarna kunde diskutera utifrån.

Målet med förmiddagen

Målet med förmiddagen var att identifierat en aktivitet eller ett område som man tillsammans ska arbeta vidare med. Sorlet och energin vid borden talade sitt tydliga språk att detta var ett bra sätt att mötas. När frukosten avslutades kom det fram bland annat att företagen gärna ser att lärarna kommer på besök ute på arbetsplatserna, att det finns ett glapp i kunskapen och förmågan att formulera sig perfekt i skrift kontra att möta människor personligen ute på arbetsplatserna, att våga ta i hand och titta varandra i ögonen samt att det är av vikt med läsförståelse exempelvis för att förstå beskrivningar och dokument.

Till hösten kommer det att arrangeras olika miniutställningar i cafét på Änga/Västervång, även här relaterat till ämnen, yrken & funktioner. På en arbetsplats finns ofta en mängd olika funktioner och men kan faktiskt arbeta med det mesta i vår kommun och vår del av landet, vilket man kanske inte alltid känner till. På dessa utställningar kommer vi att öppna upp för fler företag.

Låter detta intressant?

Vet du redan nu att detta är något du som företagare är intresserad av att delta i så går det bra att maila foretagslots@ystad.se och anmäla ditt intresse.

Näringslivsenheten i Ystads kommun tillsammans med Calle Rasmusson, Incubator C och delaktig i T4 (fjärde teknikåret på gymnasiet) är de som varit i kontakt med utvalda företag & organisationer. Jenny Norberg Randowo, studie & yrkesvägledare har haft kontakten med lärarna och samordnat arrangemanget på skolan.

Detta är en del av det arbete som görs för att skapa samverkan mellan skola & näringsliv, andra aktiviteter under året är yrkesbussarna, industrimässa och T4an.

Bild: Studie & yrkesvägledare Jenny Norberg Randowo, Ystads kommun

Kategorier: Kompetensförsörjning

Kommentarer