Vi kan Ystad

Publicerad: 2023-02-10 10:40

Nyligen publicerades siffror från SCB gällande registrerade företag samt antal gästnätter i kommunen

Antal gästnätter i kommunen slog rekord

Under 2022 registrerade hotell, vandrarhem, stugbyar, campingar och kommersiella stuguthyrare i Ystads kommun 350 000 gästnätter. Det ska jämföras med 316 000 året innan, som då var en rekordsiffra.

2022 är ett rekordår, Ystad har aldrig haft så många gästnätter. Sett över året ökade gästnätterna 2022 under samtliga månader, även under de svagaste månaderna januari och februari och under förra året stod utländska besökare för 23 procent av gästnätterna.
I statistiken räknas inte privata stuguthyrare, airbnb eller liknande med.

Hur ser det ut med registrerade företag i Ystad?

Under 2022 var det 176 nyregistrerade företag och 107 avslutade (varav väldigt få konkurser)

4 358st arbetställen i kommunen vilket innebär en ökning med 71st från 2021. På dessa arbetsställen är det 14 111st anställda vilket innebär 425st fler jämfört med 2021.

En trend i hela riket är ett minskat nyföretagande och även Ystad följer den trenden. Däremot har Ystad fortfarande ett positivt netto och fick 69st fler registrerade företag i kommunen.

Vi kan Ystad

Stor branschbredd, in- och utpendling, företagsklimatet i Ystad...vi kan Ystad.

Frågor om statistiken? Kontakta företagslotsen

 

 

Kommentarer