Ystad är en attraktiv destination

Publicerad: 2022-04-06 13:06

316 073 är antalet gästnätter för Ystads kommuns boendeanläggningar under 2021 – all time high!

Tack till alla som bidrar till att Ystad är en attraktiv destination

Boendeanläggningarna i Ystads kommun som omfattas av SCB statistik redovisar 13 000 fler gästnätter än 2019, året före pandemin, och hela 53 000 fler gästnätter än första pandemiåret 2020.

Andelen utländska gästnätter 2021 var 13 % jämfört med 25%  under 2019, en effekt av pandemin som påverkade svenska och utländska resemönster. Totalt har 316 073 gästnätter registrerats hos Ystads hotell, vandrarhem, campingar, stugbyar och SoL*

Ökningen kan bland annat härledas till ett ökat ”hemestrande” under pandemin och att Ystad har fått ett ökat tillskott av bäddar genom bla. Hotell Fritiden. Men också av att Ystad och Österlens attraktionskraft ökar samt att våra näringsidkare är väldigt duktiga på att skapa lösningar för ett säkert resande och har tagit fram attraktiva produkter som besökarna vill ha.

Våra besökare som bokar boende vill självklart oftast också göra mer och på destinationen kan vi erbjuda ett stort utbud av bland annat shopping, mat och dryck, aktiviteter och evenemang, kulturhistoria och idrott.

Allas insatser är oerhört viktiga, tack till alla som bidrar till att Ystad är en attraktiv destination. 316 073 är antalet gästnätter för Ystads kommuns boendeanläggningar under 2021 – all time high!

Cykel, vandring, mat och dryck

Vi märker en stor efterfrågan på cykel- och vandring på vår destination men också ett stort intresse för mat- och dryck. Traditionella besöksmål och aktiviteter fortsätter locka besökare och vi kommer med all säkerhet att kunna se fram emot ett år med många besökare från både Sverige och utlandet.

Den mest populära månaden att boka boende i Ystads kommun är inte överraskande juli men är tätt följd av augusti, juni, maj och september.

Besökarna fördelas över året

Målet med ett balanserat besöksflöde är att våra gäster kommer mer fördelat över året och nu ser vi ett positivt trendbrott.

Med ett balanserat besöksflöde får våra besöksnäringsföretagare möjligheter att kunna ha öppet längre perioder under året, att kunna behålla medarbetare och kompetensen på företaget och att övrig service och utbud på destinationen får fler gäster under hela året.

Det är i princip enbart januari och februari som inte når upp till fler än 10 000 gästnätter per månad men här ser vi redan ett trendbrott för 2022.

*kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Statistiken omfattar inte fricamping med husbil, tält eller husvagn, boende hos släkt och vänner, Airb’nb eller privat uthyrning av boende.A

interiors-3593872_1280

Kategorier: Hållbar tillväxt

Kommentarer