Ystad är hubb för A Sustainable Tomorrow 2021

Publicerad: 2020-12-15 11:02

A Sustainable Tomorrow bygger nu upp ett rikstäckande nätverk som ska utgöra grunden för Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens den 16 september 2021. Ystads kommun kommer att vara en av hubbarna.

16 september 2021

Konferensens fokusområde är Regenerative Business och Fredrik Reinfeldt återkommer som huvudtalare. Jakob Trollbäck, som har skapat FN:s grafiska kommunikationssystem för de Globala målen, tar nu fram en ny grafisk profil för A Sustainable Tomorrow.

I år anordnade A Sustainable Tomorrow sin sjunde hållbarhets- och framtidskonferens, den första i digilogt format. Konferensen ägde rum i Helsingborg och livesändes på ett 20-tal andra platser runt om i landet, så kallade hubbar. Totalt deltog drygt 1000 persone­r.

– Vi vill utveckla och expandera det digiloga formatet tillsammans med hållbara aktörer runt om i landet. De lokala hubbarna bildar ett rikstäckande nätverk för företag och organisationer som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Detta skapar också möjligheter för ökad mångfald och inkludering, säger Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow.

Vad händer 2021?

Konferensens fokusområde 2021 är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser. Det regenerativa perspektivet baseras på lärdomar från naturen.
– Under konferensen ska vi genomlysa regenerativa affärer utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, berättar Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig hos A Sustainable Tomorrow.

Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt bidrar årligen med en internationell omvärldsanalys kopplad till de Globala målen och konferensens fokusområde:
– År 2021 känns redan spännande. En ny tid efter Trump och Brexit, som öppnar för nya initiativ, perspektiv och steg framåt i våra globala ansträngningar för att förverkliga de Globala målen. När jag för sjätte gången talar på A Sustainable Tomorrow hoppas jag underbygga denna optimism med konkreta exempel på att en ny resa inletts, säger Fredrik Reinfeldt.

Hållbara hubbar

En av hubbarrangörerna som återkommer 2021 är Ystads kommun. VI ser konferensen som en god utvecklingsmöjlighet för det lokala näringslivet:
– Det är i mötet med andra som vi utvecklas. Det är spännande att uppleva dynamiken som uppstår när man samlar personer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor på gemensamma plattformar. Vi ser också att möjligheterna för affärsutveckling ökar, kopplat till alla aspekter av hållbar utveckling. I vår region finns det en stor branschbredd och en vilja att samarbeta över kommungränserna. Utbyte av erfarenheter och kunskap inom ramen för de Globala målen skapar förutsättningar för tillväxt, nu och i framtiden, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare i Ystads kommun.

Tydligare varumärkesidentitet
För att bättre kommunicera A Sustainable Tomorrows nya roll har kommunikationsbyrån The New Division fått i uppdrag att ta fram en tydligare varumärkesidentitet som lanseras under våren 2021:
– A Sustainable Tomorrow har växt från en lokal inspirationsträff för människor som engagerar sig i de 17 Globala målen till ett aktivt nätverk för företag och kommuner i hela Sverige. Detta är en stor transformation som bidrar till utbyte av information och kunskap om hur man skapar förändring på riktigt. Vi kommer att skapa en ny logotyp för A Sustainable Tomorrow och även arbeta med att grafiskt koppla hubbarna till organisationen. Designarbetet genomförs av samma team som skapade ikonerna för de Globala målen och delmålen, säger Jakob Trollbäck, grundare av The New Division.

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow, bo@asustainabletomorrow.se, 070-527 61 12
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig A Sustainable Tomorrow, catarina@asustainabletomorrow.se, 070-471 69 75

Kategorier: Hållbar tillväxt

Kommentarer