Näringslivsrådet

Har i syfte att främja dialogen mellan näringsliv och kommun.

Ett näringslivsråd med medlemmar från både kommunen och näringslivet, där man diskuterar frågor av såväl strategisk karaktär som konkreta aktiviteter.

Syftet är att främja dialogen mellan det verksamma näringslivet och kommunen. Därför är det viktigt att Näringslivsrådet känner en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar och spelar en viktig roll för att få en välfungerande dialog med näringslivet.

Engagemang och fokus är nyckelord i näringslivsrådets arbete.

Gruppens medlemmar representerar olika delar av näringslivet. Just nu pågår en revidering av Näringslivsrådet 2.0.

 

Medlemmarna i Näringslivsrådet

Ordförande:

Bransch och representant                                                                        

 • Handel:
 • Företagarna:
 • Bank & Försäkring:  
 • Lantbruk:
 • Jordägare:
 • Hotell/Restaurang:
 • Industri,                            
 • Besöksnäringen:
 • Service & Tjänsteföretag:                                          
 • Bygg & Fastighet:

Kommunens representanter:   

 • Kommunalråd  
 • Oppositionsråd 
 • Kommundirektör
 • Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Chef Marknads- och Näringslivsenheten
 • Näringslivsutvecklare/Näringslivssamordnare
Publicerad 2014-01-16, Uppdaterad 2021-10-27