Kompetensmingel

Denna aktivitet bygger på att behov uppkommer från en bransch.

Det kan initieras av t.ex. näringlivet eller utbildningsanordnare.

Kompetensmingel brukar ta ca 1 1/2 timme

businesspeople-meeting-office_23-2148908930.jpg

1. Bjud in relevanta utbildningar inom aktuell branschen, gärna på alla nivåer.

2. Bjud in producentar, företagare, arbetsgivare inom aktuell bransch.

3. Bjud in AF-aktörer, studie- och yrkesvägledare, AME, KAA. De kan fördelaktigt ta med arbets- utbildningssökande.

4. Varje utbildnings resp. närinsglivsrepresentans får fem minuter att presentera sitt utbud/sin verksamhet. En pitch! 

5. Samla in presentationmaterial med max en sida per presentatör.

6. Försök hålla denna första del till ca 30 min.

7. Efter alla presentationer är det dags för mingel. Försök att avsätta plats för alla presentatörer där 

besökarna lätt kan hitta de man vill prata mer med.

 

Exempel på kontakter som brukar ske:

Rekryteringar, nya APL och Praosamarbeten skola-näringsliv

 

Publicerad 2022-12-20, Uppdaterad 2023-12-22