Smartmatte

Marknad och Näringsliv samarbetar med Smartmatte som är ett koncept där eleverna i grundskolan får räkna verklighetsförankrade matteuppgifter.

Eleverna får även en inblick i olika yrken som finns i deras närhet.

Den tydliga kopplingen mellan uppgifterna och verkliga händelser på arbetsplatser är viktigt för elevernas intresse för ämnet men även för näringslivet.

"Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer vilket gör samverkan mellan skola och näringsliv mycket viktig. Matematiken ska utveckla olika strategier för att bland annat kunna lösa matematiska problem och använda ämnet i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Genom Smartmatte får eleverna möjlighet att uppleva matematik i sitt verkliga sammanhang och uppleva matematiken utanför läroböckerna. Materialet ger en förståelse för, och inblick i, olika yrken samtidigt som avståndet mellan näringsliv och skola minskar"

Smartmatte
 

Publicerad 2022-01-25, Uppdaterad 2024-01-29