Skola_naringslivsfrukost_7_juni_bild_Ystads_kommun_(4).jpg

Skola & Näringslivsfrukost

En ämnesövergripande skola & näringslivsfrukost i Ystads kommun

Skolan arbetar med ämnesövergripande åk 4-9. För att koppla ihop rätt lärare & ämne med yrke & arbetsplats så angav representerade företag på förhand vilka ämnen som de ansåg finns representerade i form av yrke/funktion på respektive företag.

Utifrån underlaget grupperades företagen med ämneslärarna på förhand. Det var ca 40 pedagoger representerade och 14st företag/organisationer fanns på plats.

Vid borden fanns diskussionsunderlag och målet med morgonen var att identifiera något man tillsammans ville arbeta vidare med. Exempel på diskussionsfrågor var:

  • Hur företaget ställer sig till att besöka skolan och göra yrkes/företagsbeskrivningar för eleverna?
  • Finns det möjlighet att göra studiebesök på arbetsplatsen?
  • Har företaget möjlighet att ta emot praktikanter?
  • Finns det annat som företaget gärna har mer samarbete med skolan kring, tex finns det intresse från företagen att ha en dialog med eleverna och ge dem uppgifter inom olika ämnen exempelvis räkneuppgifter eller inom teknik?

Frukosten arrangerades på våren 2018 och en konkret aktivtiet som beslutades var att Framtidsspanarna skulle genomföras till hösten.

Publicerad 2019-03-12

Kontakt

Marknad & Näringsliv
Lotte Nilsson
Företagslots
0411-57 80 00

Kontakt

Marknad & Näringsliv
Angelica Erlandsson
Näringslivssamordnare
0411-57 75 65