Innovationsupphandling Syd

Arbetsmodell för små och medelstora kommuner! Ystads, Skurups och Trelleborgs kommuner har nu tagit fram en arbetsmodell för innovationsupphandling som vi nu arbetar vidare i tre olika innovationsupphandlingar. Modellen är anpassad till kommunernas behov, men ska även kunna användas i andra små och medelstora kommuner.

Övergripande mål för projektet
Ett antal små och medelstora kommuner i sydöstra Skåne går samman och utvecklar en resurseffektiv och innovativ modell för att arbeta med innovationsupphandlingar som är anpassad till kommunernas förutsättningar, där samtidigt ömsesidigt lärande och synergieffekter kan uppnås genom samverkan.

Inom de områden där innovationsupphandling ska genomföras har behovsanalys visat att det finns möjlighet att utveckla lösningar som möter behoven, men finns inte idag.

Steg 2. Genomförande av 3 upphandlingar på 3 nivåer!

1. Rena och torra golv i förskolemiljö
SKL Kommentus har fokuserat på att genomföra så kallade funktionsupphandlingar av entrémattor. Genom att helt gå ifrån funktion (entrématta) och istället fokusera på resultatet rena och torra golv öppnar vi för helt nya lösningar.

2. Interkommunal delningstjänst för att låna och byta
Ystad har genom tidigare innovationsupphandling en innovativ delningstjänst inom kommunen. En lösning som omfattar interkommunal tjänst med lån- och bytesfunktion finns inte idag. Läs mer om Ystads kommuns delningstjänst på Fossilfritt Sverige och Naturvårdverket.

3. Smart digital service på medborgarnas villkor
Genom AI och augmented reality finns tekniken redan för att digitalisera och automatisera stora delar av servicen i kommunerna. Men den är inte anpassad till mindre kommuners behov och nuvarande kompetenser och resurser.

Frågor om projektet kontakta upphandling@ystad.se

Publicerad 2018-01-30, Uppdaterad 2019-06-19