Betongarbeten

Betongarbetena är nu igång för fullt.

Betongarbetena med krönbalken samt rostskyddet (korrosionsskyddet) av sponten har också påbörjats på norra tvärkajen intill färjeläge 7. Därefter påbörjas arbete på tvärkajen i färjeläge 8 innan man ger sig ut i de båda färjelägena.

Betongarbeten

 

Publicerad 2019-10-01