Vågbrytare

Arbeten med de båda nya vågbrytarna, östra och västra, pågår för fullt och följer tidsplanerna.

Den östra är nu ca 1400 m lång, vars höjd är en meter över havet, den slutliga höjden kommer att vara 4,0 m över havet. Allt arbete med östra vågbrytaren sker från land. Allt arbete med den västra vågbrytaren sker från havet, den har ingen landförbindelse. Den är nu ca 350 m lång och höjden är 3,0 m under vattennivån, räknat från medelvattenståndet.

Vågbrytare

Publicerad 2019-10-01