Samhällsbyggnadsbidrag

Sedan 2020 har Samhällsbyggnadsnämnden i Ystads kommun årligen avsatt medel för ett Samhällsbyggnadsbidrag som byalag och intresseföreningar i kommunens byar och orter kan söka. Bidraget syftar till att möjliggöra förskönande och trivselhöjande åtgärder på mark som boende, markägare eller byalag själva har rådighet över.

Samhällsbyggnadsbidraget innebär att kommunens byalag och intresseföreningar kan ansöka om medel för åtgärder som utföras på mark som byn eller byborna har rådighet över. Åtgärderna kan inte utföras på kommunal mark. Utförandet av åtgärden genomförs av sökanden och för att bidraget ska beviljas ska det ska bidra till ökad trivsel och försköning och vara till nytta för många personer i byn samt ha en varaktighet på minst 1-3 år.

Ansökningsperioden för Samhällsbyggnadsbidraget 2024 är stängd. Ansökan för 2025 öppnar under hösten 2024

Mer information om samhällsbyggandsbidraget finns här: Samhällsbyggnadsbidraget 2024

 

Publicerad 2023-02-01, Uppdaterad 2024-05-16