Gymnasial vuxenutbildning

Vill du läsa in behörighet till en specifik högskoleutbildning, skaffa grundläggande behörighet för högskolestudier eller saknar du betyg i en eller flera kurser från gymnasiet? Vuxenutbildning på gymnasial nivå ger samma kompetens som den nationella gymnasieskolan. Kurserna är studiemedelsberättigade och kostnadsfria för dig som är bosatt i Ystad kommun eller Tomelilla kommun.

För att minska smittspridningen av coronaviruset har Vuxenutbildningen Ystad fortsatt stängda dörrar under hösten. För dig som läser en kurs på gymnasial nivå via Hermods finns möjlighet att besöka lärcentrum och få studiehandledning eller träffa specialpedagog- läs mer nedan under rubriken Distansstudier.

För dig som läser en kurs i närundervisning på gymnasial nivå kommer undervisningen att ske både på plats i våra lokaler samt på distans. Du kommer att få mer information av din lärare om vad som gäller för just den kurs som du läser. De gånger du har lektion på plats och ska besöka oss använder du ingången på baksidan av byggnaden. Läs mer nedan under rubriken Närundervisning. 

Distansstudier 

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder distansstudier via Hermods. Hermods har kontinuerligt intag på alla kurser och du bestämmer själv i vilken takt du ska studera. 

För dig som funderar på att anmäla dig till en distanskurs, har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan så kontaktar du en av våra studie- och yrkesvägledare.

Kontakt (för dig som bor i Ystad kommun):

Studie- och yrkesvägledare Fransisca Isaksson, fransisca.isaksson@ystad.se

Studie- och yrkesvägledare Ingela Holst Hägerhult, ingela.hagerhult@ystad.se

Kontakt (för dig som bor i Tomelilla kommun):

Studie- och yrkesvägledare Malin Fogelberg, malin.fogelberg@tomelilla.se

Lärcentrum

För dig som studerar på distans erbjuder Vuxenutbildningen Ystad studiehandledning, specialpedagogiskt stöd samt viss service (bland annat finns möjlighet att låna dator på plats, skriva ut, kopiera, låna studierum). Vi erbjuder även extra stöd i matematik. Lärcentrum finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler i sal 142. Du kan läsa mer om studiehandledning, specialpedagogiskt stöd och stöd i matematik nedan.

Studiehandledning 

För att du ska få de bästa förutsättningarna och nå så bra reslutat som möjligt erbjuder Vuxenutbildningen Ystad studiehandledning där du kan få pedagogiskt stöd. Exempel på pedagogiskt stöd är: Att tänka på när du söker information/material på internet, hur du förbereder dig inför muntliga framföranden, tips och råd med uppsatsskrivande och hur du skriver referat. Du kan också få hjälp med att planera och strukturera dina studier. 

På grund av stängda lokaler för att minska smittspridningen av coronaviruset behöver du tillsvidare boka tid för besök i lärcentrum. Du bokar tid genom att mejla vår studiehandledare.

Kontakt lärcentrum: Studiehandledare Lisa Rosèn, lisa.rosen@edu.ystad.se

Stöd i dina matematikstudier

För dig läser matematik på distans och behöver extra stöd erbjuder vi en orienteringskurs där du får handledning och stöd i dina matematikstudier. Kursen ges på plats hos Vuxenutbildningen Ystad. Kontakta studie- och yrkesvägledare (se kontaktuppgifter ovan) om du är intresserad av denna orienteringskurs.

Specialpedagogiskt stöd

Du som läser på distans via Hermods har tillgång till stöd av specialpedagog på Lärcentrum hos Vuxenutbildnignen Ystad. Du kan få hjälp med inläst läromedel samt stöd i i dina studier utifrån dina behov och förutsättnignar.

På grund av stängda lokaler för att minska smittspridningen av coronaviruset behöver du tillsvidare boka tid för besök-se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt (för dig som bor i Ystad kommun):

Specialpedagog Peter Månsson, peter.mansson@edu.ystad.se

Kontakt Lärcentrum

Om du vill veta mer om vilket stöd och service du som distansstuderande kan få hos Lärcentrum är du välkommen att kontakta Caroline Åberg, verksamhetsansvarig för Lärcentrum:

Caroline Åberg, caroline.aberg@ystad.se

Introduktionsmöte 

I samband med din studiestart på Hermods rekomenderar vi att du går på ett introduktionsmöte som erbjuds via Skype där du bla får ta del av följande:

  • Information om hur det fungerar att läsa via Hermods
  • En presentation av Hermods lärplattform Novo  
  • En presentation av våra handledare och vad de kan hjälpa dig med i dina studier 
  • En presentation av vår specialpedagog och vilket specialpedagogiskt stöd du kan få
  • Möjlighet att ställa frågor direkt till din rektor för dina Hermodsstudier, till våra handledare samt till vår specialpedagog 

Datum för introduktionsmöten hösten 2020:

26 augusti 15.00-17.00

30 september 15.00-17.00

4 november 15.00-17.00

Du som blivit antagen till en kurs kommer att få en inbjudan med länk till introduktionsmöte.

Närundervisning

För dig som önskar närundervisning erbjuder Vuxenutbildnignen Ystad närundervisning i Svenska som andraspråk 1, Svenska 1, Engelska 5 och Engelska 6 samt i matematikkurserna 1a,1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c. Du hittar aktuella datum för kursstarter under rubriken Studie- och yrkesvägledning under fliken Viktiga datum.

Stöd i dina studier

Du som studerar i närundervisning hos Vuxenutbildnignen Ystad har alltid tillgång till ett resursteam där du kan få stöd att ta dig igenom dina studier. I resursteamet ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. 

På grund av stängda lokaler för att minska smittspridningen av coronaviruset behöver du tillsvidare boka tid för besök-se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt:

Studie- och yrkesvägledare Sara Persson, sara.persson@ystad.se

Specialpedagog Peter Månsson, peter.mansson@edu.ystad.se

Kurator Therese Boy, therese.boy@ystad.se

Publicerad 2016-11-14, Uppdaterad 2020-09-01

Individuell studieplan

Enligt komvux-förordningen måste alla som studerar i kommunal vuxenutbildning ha en individuell studieplan. Denna gör du tillsammans med en av våra studie- och yrkesvägledare. I planen ska framgå dina mål med studierna och vilka kurser du ska läsa.