Föräldrasamverkan på Nattugglan

För oss är kontakten med er vårdnadshavare betydelsefull och viktig. Med god samverkan kan förskolan komplettera hemmet så att bästa möjliga förutsättningar skapas för varje barns utveckling och lärande. Genom en daglig kontakt med pedagogerna på förskolan får ni reda på vad ert barn fått uppleva under dagen. 

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Det finns flera vägar till att få information, kunna vara med och påverka och utveckla ert/era barns vistelse:

  • Daglig kontakt
  • Vklass
  • Instagram
  • Utvecklingsamtal
  • Föräldramöte
  • Samråd
  • Enkät till vårdnadshavare i förskolan, Ystads kommun
  • Rutiner vid klagomålshantering - förskola

Utvecklingsamtal

Utvecklingssamtalet erbjuder vårdnadshavare insyn och inflytande med fokus på barnets trivsel, utveckling och lärande, både i och utanför förskolan. Under utvecklingssamtalet bidrar förskolan med att synliggöra samspelet av barnets utveckling och lärande med den pedagogiska verksamhet, undervisning och lärmiljöer förskolan erbjuder. I utvecklingssamtalet belyser förskolan iakttagelser och dokumentation av barnets sociala samspel, vad barnet har undersökt i projektarbeten och hur förskolan lustfyllt utmanar barnet vidare.

Samråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna.

Vidare är samråd ett forum där synpunkter kan diskuteras innan beslut fattas.  

Lämna vänligen önskemål om ämne att diskutera till martina.nebrelius@ystad.se 

Publicerad 2021-10-18, Uppdaterad 2023-10-20