Aktuellt

Våren 2016 startade vi upp vårt samarbete med Grön Flagg. En pedagog från varje avdelning träffas kontinuerligt för att föra arbetet framåt. I dagsläget har vi fyra godkända resor med Grön Flagg och flaggan finns uppsatt ute på vår gård.

 

Läsåret 2022/2023 arbetar vi med områdena:

Klimat och energi

Skräp och avfall

Livsstil och hälsa

 

 

Förskolebarn på återvinningscentral

 

 

På https://www.hsr.se/gron-flagg kan du läsa mer om Grön Flagg är.

 

Publicerad 2022-06-13, Uppdaterad 2023-08-21