Påskpyssel

Publicerad: 2015-03-30 14:44

Vi har påbörjat förberedelserna inför påsken med lite påskpyssel. Barnen gör handavtryck på tallrik som sedan ska bli en kyckling. Barnen målar och gör avtryck på blivande påskägg. De som önskar kan klistra på fjädrar.

Barnen målar påskpyssel Vi tillverkar påskpyssel

"Det kittlas när du målar på min hand".        "Det är roligt att måla."

Vi skapar påskpyssel Vi målar påskpyssel

"Det blir fint."                                             "Titta jag kan måla."

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama." (Lpfö 98, reviderad 2010)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar." (Lpfö 98, reviderad 2010)

"I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper från en generation till nästa." (Lpfö 98, reviderad 2010)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer." (Lpfö 98, reviderad 2010)

Kategorier: Vallmon

Kommentarer