Mål och arbetssätt

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan 2018 (Lpfö -18) kommunens styrdokument och lokala mål.

På Parken ska alla:

  • Trivas och känna sig trygga.
  • Barn bli lyssnade på, bli sedda och bekräftade.
  • Barn utveckla sin fantasi och kreativitet genom lek och lärande och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter i samspel både med varandra och pedagogerna.
  • Barn få möjlighet att lära med hela kroppen och alla sina sinnen.
  • Barn känna empati, solidaritet samt ha förståelse för varandra.
  • Barn lära sig att ta hand om varandra samt allt levande i natur och miljö.
  • Barn mötas med lika engagemang av nyfikna och medforskande pedagoger.
Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2022-05-09