Alla Hjärtans Dag

Publicerad: 2017-02-24 10:19

Under Februari har det varit mycket aktiviteter i Hjärtats tecken. Barnen har pratat mycket om Alla Hjärtans Dag och visat intresse för detta. Vi skapade målningar och lyssnade på Flanosagor. 

Alla Hjärtans Dag

Enligt Lpfö 98 (reviderad 2016)

Förskolan ska sträva efter att varje barn

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

* utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Kommentarer