Fingerfärg

Publicerad: 2016-04-04 12:58

Vi målar med Fingerfärg! Barnen fick testa att måla med varm och med kall fingerfärg - spännande! Sedan pratade vi om de olika färgerna och Vad händer om vi blandar olika färger?????

Fingerfarg

Enligt Lpfö 98 (reviderad 2010)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter 

Kommentarer