Kontakt

Svarte förskola
Orgelgatan 1
271 93 Ystad

Förskolechef
Sanne Björklund
0411-57 80 20

sanne.bjorklund@ystad.se

Avdelningar
Västanvinden: 0411-57 80 29
Östanvinden: 0411-57 80 28
Vindspelet: 0411-57 80 30

Köket: 0411-57 80 26

Information

Öppettider
6:00 - 18:00