Förskolans arbetssätt

Vi arbetar medvetet och långsiktigt med ett förhållningssätt där barn lär för livet.
Utgångspunkten i det pedagogigska arbetet är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande tillsammans med engagerade pedagoger. Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, våga vara sig själva och bli respekterade som man är. I vår verksamhet vill vi erbjuda barnen ett lustfyllt och utmanande lärande. Tillsammans med barnen vill vi skapa en meningsfull vardag. Barn bygger tagbana