Förskolans mål

 

Våra mål är:

1.     Utveckla arbete med återvinning och sortering, arbeta aktivt med att skapa giftfria lärmiljöer med giftfritt material, fortsätta med odling och kretslopp samt papper- och vattenförbrukning. Det ingår i vårt arbete med Grön Flagg som vi har fått 2015.

2.     Reflektera tillsammans med barnen, skapa större delaktighet och påverkan på vardagen, förskolans arbetssätt och innehåll för alla barn och familjer.

3.     Utveckla lärmiljöerna på förskolan.


Barn hittar småkryp