Om förskolan

Svarte förskola finns i ljusa lokaler med en fantastisk havsutsikt. Våra lokaler ligger i direkt anslutning till Svarteskolan. Vi har tre avdelningar Västanvinden, Östanvinden och Vindspelet. Vindspelet är vår uteavdelning med en härlig utemiljö. På Västanvinden och Östanvinden finns barn i åldern 1-5 år. Vi har inrett vår miljö efter barnens nyfikenhet och intressen. Förskolan är Grön Flagg certifierad. Grön Flagg ger ett aktivt och långsiktigt arbete med hållbar utveckling. Maten får vi från Svarte skolans kök. Förskolan ingår i ett projekt med Malmö Högskola och tar emot studenter, vilket ni kan läsa mer om under planer och dokument/Information angående övningsförskola.

Bild på Svarte förskola