Föräldrasamverkan

Vi har ett föräldraråd där representanter från vårdnadshavare, förskolechef och pedagoger träffas. Har du barn på Svarte förskola och vill du vara med i föräldrarådet är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. 

 

Publicerad 2020-06-15, Uppdaterad 2021-05-07