Förskolans pedagogiska arbetssätt

Svarte förskola består av tre avdelningar: Östanvinden, Västanvinden och Vindspelet. Vindspelet är förskolans uteavdelning.

På vår förskola delar vi in barnen i åldershomogena grupper och mindre grupper utifrån barnens intressen och behov. Vi arbetar projektinriktat där vi fördjupar oss i olika teman för att erövra nya kunskaper, fascineras av omvärlden och ha kul tillsammans.

Förskolans huvudbyggnad består av två avdelningar med en matsal som centrum - en plats som vi har valt att kalla för Torget. Här äter barnen på Östanvinden och Västanvinden alla sina måltider tillsammans. Övrig tid förvandlas matsalen till ett "torg" med plats för skapande, bygg och utforskande av digital teknik. På Torget kan barn från alla avdelningar mötas genom de olika material som erbjuds där.

Strand och hav är bara en av alla härliga naturmiljöer omkring oss och ibland tar vi även tåget till Ystad för att ta del av utbudet av natur och kultur där. Svarte förskola ligger i anslutning till Svarte skola och det finns ett bra samarbete mellan skola och förskola.

Förskolan har flera varierande utemiljöer och också tillgång till skolans gård samt skolans gymnastiksal som man använder sig av regelbundet. Vi ser uteverksamhet, lek och rörelse som viktiga delar av den pedagogiska verksamheten och använder oss gärna av närområdet som en del av undervisningen.

Litteratur och berättande ser vi som ett viktigt verktyg i undervisningen och förskolan har dels ett eget bibliotek men också tillgång till ett bibliotek som ligger i anslutning till skolan. Något vi ser som en stor tillgång för barnen på vår förskola.

Uteavdelningen Vindspelet

Vindspelet som är förskolans uteavdelning har sin egen lokal ett stenkast från huvudbyggnaden men har självklart också tillgång till Torget, bibliotek och gymnastiksal. På Vindspelet ser man naturen, närmiljön och barnens lust att utforska som främsta verktyg i den pedagogiska verksamheten. Här blir ofta barnens egna erfarenheter och upplevelser i naturen utgångspunkt för undervisningen. 

Pedagogisk miljö

Barnens intressen och behov formar, tillsammans med förskolans läroplan, den pedagogiska verksamheten. Vi ser den pedagogiska miljön som en viktig faktor för barns utveckling och lärande och arbetar ständigt med att utveckla den så att den passar de barn som är en del av vår förskola just nu. Barnens delaktighet och inflytande ser vi som en viktig del av vårt uppdrag och att låta barnen få vara med och forma verksamheten är ett av många sätt som vi bjuder in till delaktighet på. 

 

Publicerad 2022-06-13, Uppdaterad 2024-04-08