Öppettider

Besöka skolan - Ni är alltid välkomna att vara med Ert barn i skolan. För att de olika grupperna skall kunna bygga upp en harmonisk arbetssituation önskar vi att få arbeta utan föräldrabesök de två första skolveckorna. Efter pandemin och säkerställa en bra start vill vi förlänga den till efter september.

Vi önskar alltid att ni aviserar Ert besök några dagar innan Ni önskar vara med. Skolan avgör om det passar med besök vid det föreslagna datumet / tiden.

Skoldagen börjar 8.00 varje dag för alla klasser från förskoleklass till årskus sex. 

Fritidshemmet har öppet mellan 6.00 och 18.00. 

Publicerad 2021-06-15, Uppdaterad 2022-09-06