Föräldrasamverkan

Läroplan

I läroplanen, Lgr 11 kan vi läsa följande om samverkan mellan skola och hem:

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska:

  • Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Läraren ska:

  • Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
  • Hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.

På Edvinshem och Edvinsshus finns en aktiv föräldraförening.

Ordförande: Mattias Salomonsson

Publicerad 2020-06-15, Uppdaterad 2022-06-02