Säkerhetsarbetet på Källan

Publicerad: 2019-08-30 15:15

Uppmärksamma läste kanske en notis i Ystads Allehanda där Arbetsmiljöverket under en flygande inspektion noterat säkerhetsbrister på Källanbygget.

Skanska och alla samarbetspartner som ansvarar för bygget av Källan sätter självklart säkerheten först. Vid inspektionen kunde just detta konstateras; säkerheten på Källanbygget fungerar bra. Dock upptäcktes som sagt två mindre brister som direkt åtgärdades och redovisades till Arbetsmiljöverket: ett knäräcke på en byggnadsställning, och ett kort innerplank i takbomlaget var demonterade.

Thor Assarsson från Skanska kommenterar säkerheten: Vi är alltid mycket noga med att hålla en hög nivå på säkerhetsarbetet och tycker att vi gör så även på Källan. Just ställningar är ett fokusområde inom Skanskas säkerhetsarbete, då de via att de i princip dagligen justeras och anpassas efter de arbeten som ska utföras utgör en särskild utmaning.  Det är positivt att Arbetsmiljöverket kommer på besök och stöttar oss i säkerhetsarbetet även utan att det verkligen har inträffat en olycka.

Ann-Sofi Eriksson från Ystads kommun håller med: 

Arbetsmiljön och säkerheten i Ystads kommuns projekt är alltid en fokusfråga, både under projekteringen och entreprenaden. Detta avser både arbetsmiljön och säkerheten på byggarbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket gjorde en föranmäld inspektion av Källanprojektet i våras, med fokus på arbetet med arbetsmiljö och säkerhet i projektets tidiga skede. Denna inspektion avlöpte utan anmärkning: arbetsmiljöverkets representant berömde det gedigna arbetet som utförts.

Kommentarer