Köpingebro skola gammal

Tillsammans lyfter vi!

  Alla elever på skolan

Trygghet och god miljö

Våra verksamheter präglas av en trygg, positiv miljö och en stark gemenskap där både elever och personal varje dag känner sig sedda och har möjlighet att utvecklas. Vi har en inkluderande miljö där vi tillgodoser elevers olika behov och förutsättningar. Vi har ett välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete.

Undervisning

Undervisningen präglas av tydlighet i mål och struktur, utmaningar för alla eleverna utifrån deras egna förutsättningar samt ett innehåll som stimulerar till nyfikenhet och vilja att lära. Eleverna har inflytande och känner sig delaktiga i verksamheten.

Engagemang

Det finns ett starkt engagemang för att gemensamt utveckla verksamheten och arbeta tillsammans. Alla vuxna gör varje dag sitt yttersta för att möta varje människa och situation på bästa sätt.

Samverkan

Vi har en god samverkan mellan våra verksamheter och hemmen, mellan de olika verksamhetsdelarna, elevgrupperna och personalen. Vår verksamhet präglas av ömsesidig respekt med en öppen och ärlig kommunikation.

Framtidstro

Våra verksamheter är i framkant när det gäller att hitta sätt att nå alla elever, våga prova nytt, ha pedagogiska metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, hitta lösningar – tillsammans andas vi framtidstro!

 

 

Publicerad 2014-01-21, Uppdaterad 2017-03-09

Kontakt

Köpingebro skola
Fredriksbergsvägen 4
271 72 Köpingebro

Rektor
Cecilia Björklund
0411-57 80 90

cecilia.bjorklund@ystad.se

Biträdande rektor
Cecilia Åberg Karlsson
0411-57 78 00

cecilia.karlsson@ystad.se

Elevstödsamordnare
Vanessa Ferguson
0411-57 80 41
0729-87 03 80
vanessa.ferguson@edu.ystad.se

Skoladministratör
Nina Bruhn
0411-57 80 78
0721-56 22 89
christina.bruhn@ystad.se

Skolsköterska
Kerstin Ovesson
0411-57 80 43
kerstin.ovesson@ystad.se

Skolkurator
Monica Ask
0411-57 80 40
monica.ask@ystad.se


Personal
Barn- och elevhälsan

Frånvaroanmälan
görs av vårdnadshavare i
Vklass via dator/app/telefon
Vklass
010-888 70 50

 

Fritidshem
Rönnen - förskoleklass
0411-57 80 95
0708-22 89 94

Eken - åk 1
0411-57 80 94
0708-61 42 42

Kastanjen - åk 2 & 3
0411-57 80 93
0721-98 37 27

Linden - åk 4-6
0729-85 21 38

Skolrestaurang
0411-57 80 51

Vaktmästare
0411-57 80 96

Information

Antal elever
F-6: 362 st elever
fritidshem: 219 st barn


Karta
Skolmat
Läsårstider
Skoltiderna

Hälsoenkät