Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Lgr 11)

Vi eftersträvar ett gott samarbete med elevernas föräldrar, som alltid är välkomna till skolan. Vi ser föräldrarna som en tillgång, som ska tillvaratas för att göra skolan ännu bättre. Minst en gång per läsår anordnar skolan föräldramöten.

Varje termin inbjuder skolan till föräldraforum/samråd där vi diskuterar frågor som är angelägna att ventilera. Föräldrarna utformar detta möte tillsammans med rektorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-10-28, Uppdaterad 2016-01-28