RSS

Aktuellt på Köpingebro skola


Ny termin

Publicerad: 2015-01-07 09:55

Välkomna till vårterminen 2015. Fr.o.m. 8/1 gäller all sjukfrånvaro på Vklass 08-51909321 (info om frånvaroanmälan via Vklass)


Övriga meddelande görs till resp. lärare/avd.

Nya telefonnummer:

Eskil 0411-578090
Vaktmästare 0411-578096

Stora fritids 0411-578093
Ettornas fritids 0411-578094
Förskoleklasens fritids 0411-578095