NYA MORGONRUTINER

Publicerad: 2016-09-30 12:53

Nya frukostrutiner för barnen i förskoleklass och 1:an
fr.o.m måndagen den 3 oktober

Tidigare har vi delat upp fritidshemmen från kl. 7:00 och då varit på respektive fritidshem fram tills skolan börjar.

Nu kommer det fungera som så att, det är endast de äldre barnen (åk 2 och uppåt) som går till sina fritidshem (KASTANJEN OCH LINDEN) på morgonen.
Förskoleklass tillsammans med 1:orna kommer att vara kvar på RÖNNEN och äta frukost i blandade grupper.

Första frukostgruppen kommer att gå till matsalen för att äta frukost kl. 7:30 och sista frukostgruppen kommer gå senast kl. 7:50.
Det kommer som sagt vara blandat med barn från förskoleklass och 1:an i de olika frukostgrupperna.

Anledningen till ändringen i morgonrutinerna är:
- Att kunna erbjuda barnen en lugnare start på dagen genom att äta frukost i en mindre grupp.

- Att barn och föräldrar, främst från förskoleklass, inte ska behöva stressa på morgonen för att hinna till frukost kl. 7:30 som det varit tidigare. Och därigenom erbjudas en lugnare start på dagen.

Man behöver på så sätt inte stressa till frukost kl. 7:30, utan man kanske kommer 7:40 istället. Man kan lugnt lämna på RÖNNEN där personal tar emot och sedan går i lugn och ro tillsammans till matsalen i en liten frukostgrupp.


All lämning på morgonen sker på RÖNNEN, både för förskoleklass och 1:or.
För 1:ornas del går det bra att hänga väskan vid klassrummet på morgonen så är den på plats när skolan börjar. Samt för att undvika eventuellt ”väskberg” i hallen på RÖNNEN.

Man lämnar inte barnen i matsalen utan man lämnar på RÖNNEN för avprickning på morgonen.

Efter frukost är alla fritidsbarnen från förskoleklass och 1:an ute på ”lilla lekplatsen” och leker där tills det ringer in 8:30.


Med vänlig hälsning
Fritidspersonalen

Kommentarer