Sommarinformation

Publicerad: 2015-06-15 14:00

Vecka 25 och 26

Vi är fördelade på våra olika fritidshem. Öppning och stängning sker på Förskoleklassens fritidshem.

 

Vecka 27, 28, 29, 30, 31

Vi är sammanslagna på Stora fritids, öppning och stängning sker där.

 

Vecka 32

Vi är sammanslagna på Förskoleklassens fritidshem, öppning och stängning sker där.

 

Vecka 33

Vi är fördelade på våra olika fritidshem. Öppning och stängning sker på Förskoleklassens fritidshem.

 

Sjukanmälan, ändrade vistelsetider eller ledighet meddelas senast 8:30 samma dag.

Tänk på att lämna tider/ledighet direkt till personalen och inte via skolportalen eftersom vikarierna inte har tillgång till dessa sidor.

 

Telefonnummer till fritidshemmen

Förskoleklassens fritidshem: 0411-57 80 95, 0708-22 89 94.

1:ornas fritidshem: 0411-57 80 94, 0708-61 42 42

Stora fritidshemmet: 0411-57 80 93, 0721-98 37 27

 

Vi önskar alla barn och föräldrar en riktigt solig och skön sommar!

Kommentarer