A-dag 29/11

Publicerad: 2016-12-01 08:44

På A-dagen tog vi en tur till skogen. Skogen ligger nära skolan och erbjuder en miljö som uppmuntrar till lekar i alla former. I vår läroplan står det följande:

  • Eleverna ska erbjudas utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. 

Skönt att kunna göra sånt här när vi har förmånen att ha hand om barnen hela dagen!

Kommentarer