Lgr 11 - fritidshemmet & Utelek

Publicerad: 2016-09-22 10:27

Den 1/7 i år gjordes ett tillägg i läroplanen som innehåller Fritidshemmet. Tidigare har vi jobbat utifrån kap 1 & 2 i LGR11 men nu har vi alltså fått ett eget kapitel! Vårt innehåll har förtydligats och flera olika mål har satts upp. Flera av sakerna som tas upp känner vi igen sedan tidigare men en del är nytt. Något som vi under höstterminens veckor tack vårt underbara väder verkligen kunnat njuta av är utevistelse!

LGR11

handbollsplan

kalaha

laser

laser2

Kommentarer