Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2017/2018 finns följande:

 

  • Arbeta med Grön Flagg
  • Arbeta med och utveckla arbetet med elevdelaktighet, inflytande och måltydlighet
  • Utveckla engelskundervisningen
  • Diskutera och utveckla våra lärmiljöer- skapa tillgängliga och inspirerande lärmiljöer
  • Utveckla samverkan mellan åldersgrupperna- ena skolan och skapa gemenskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2012-09-21, Uppdaterad 2016-02-05