Bildstöd i undervisningen

På Köpingebro skola använder vi bildstöd i vår undervisning. Bildstödet är till för att på ett visuellt sätt få alla elever att förstå uppgifter, instruktioner, scheman, information och regler. 
Bilderna stannar kvar längre än det talade ordet och ger eleverna en större möjlighet att bearbeta, processa och lära jämfört med när de bara får informationen muntligt. 
Bildstödet ger även tid för språklig bearbetning och kan bygga självständighet för eleverna i det vardagliga arbetet. 

Ord och begrepp

Vi arbetar även mycket med ord och begrepp i undervisningen och motiverar eleverna till att öka sina ordförråd. Inom alla ämnen pratar vi om vad olika ord betyder, sätter in ord i rätt sammanhang och gör olika ordlistor mm. Vi uppmuntrar även eleverna till att använda nya ord och att fråga om de inte förstår. 

 

2022-12-18

Marie Ahnfeldt

Förstelärare Köpingebro skola

Publicerad 2023-01-26, Uppdaterad 2024-01-29