Rastverksamheten i skolan

Varför Rastverksamhet och hur funkar det?

Våra barns skoldag inbegriper inte enbart verksamheten som sker i våra lokaler och klassrum, utan till mycket stor del består skoldagen av utomhusvistelse på skolgården. Den tid som spenderas på skolgården ska även den erbjuda en utvecklande, utmanande och trygg verksamhet. Därför har vi på vår skola en pedagog som jobbar med enbart rastens verksamhet och har 100% Rast!

En av rastpedagogens uppgift är att erbjuda aktiviteter och material under rasterna för att motverka stillasittandet, men den allra viktigaste uppgiften är att verksamheten ska bidra till en ökad samverkan bland barnen. En samverkan som sträcker sig över olika årskurser där man tillsammans tar ansvar för sig själv och andra, samt materialen och vår skolgård och vår verksamhet. Ytterligare ett fokusområde är att få fler aktiva barn under rasterna för att i sin tur förhindra konflikter och i ett större perspektiv öka koncentrationen under lektionerna.

Varje dag erbjuds någon form av aktivitet ihop med ett stort utbud av olika lekmaterial. Det kan vara t.ex. tipsrundor, lekar, knep & knåp, utmaningar och skiftande lekmaterial. Aktiviteterna som erbjuds är antingen ledda av en pedagog eller av elever. Att elever håller i en aktivitet för andra elever bidrar i allra högsta grad till en utveckling såväl för eleven som leder men även för de elever som leds. 

Boden

Rastverksamheten utgår från vår s.k. Rastbod som har fått namnet ”Bodil”. Hos ”Bodil” finns stora delar av skolans rastmaterial. Är man i behov av något speciellt lekmaterial under rasten så är det dit man vänder sig i första hand. Rastboden sköts av pedagoger och barn.
Antingen möts man av en pedagog eller av ett annat barn, men det som är detsamma är bemötandet. Oavsett vem det är som behjälplig hos ”Bodil” så ska man bemöta och bli bemött på samma vis oavsett vem du är.

Är ni intresserade av att se eller veta mer om vår rastverksamhet, kolla in oss på sociala medier: 100 procent rast. Vi finns både på Facebook och Instagram.

Publicerad 2020-12-04, Uppdaterad 2021-12-07