Rastverksamheten i skolan

Vad är 100 procent rast?

Det är väl ändå bara rast… Eller hur funkar det?

Våra barns skoldag inbegriper inte enbart verksamheten som sker i våra lokaler och klassrum, utan till mycket stor del består skoldagen av utomhusvistelse på skolgården.
Den tid som spenderas på skolgården ska även den erbjuda en utvecklande, utmanande och trygg verksamhet. Därför har vi på vår skola en pedagog som jobbar med enbart rastens verksamhet och har därför 100 % Rast!

Johan Axelsson är ansvarig rastpedagog på Köpingebro skola och har varit detta sedan höstterminen 2020. Han, tillsammans med stora kollegor (pedagoger) och små kollegor (elever), skapar möjligheter och förutsättningar för varandra under skoldagen.

Boden

En av rastpedagogens uppgift är att erbjuda en variation av aktiviteter och  sysselsättning. Det kan vara allt från olika material till olika lekar och samarbetsövningar. Vi vill erbjuda ett potpurri av möjligheter för att motverka stillasittandet, men den allra viktigaste uppgiften är att verksamheten ska bidra till en ökad samverkan bland barnen. En samverkan som sträcker sig över olika årskurser där man tillsammans tar ansvar för sig själv och andra, samt materialen och vår skolgård och vår verksamhet.


Ett ytterligare fokusområden i rastpedagogsrollen är att vara med och skapa ännu mer meningsfulla, lustfyllda och främst relationsskapande raster för våra elever (och pedagoger; för rasten är en minst lika bidragande faktor till hur relationen mellan pedagog-elev utvecklar sig).

Varje dag erbjuds någon form av aktivitet ihop med ett stort utbud av olika lekmaterial. Det kan vara t.ex. tipsrundor, lekar, knep & knåp, utmaningar och skiftande lekmaterial. Aktiviteterna som erbjuds är antingen ledda av en pedagog eller av elever. Att elever håller i en aktivitet för andra elever bidrar i allra högsta grad till en utveckling såväl för eleven som leder men även för de elever som leds.

Rastverksamheten utgår från vår s.k. RASTABOD, där finns stora delar av skolans rastmaterial. Är man i behov av något speciellt lekmaterial under rasten så är det dit man vänder sig i första hand. Rastaboden sköts av pedagoger och barn som tillsammans ser till att alla kan erbjudas en trevlig och utvecklande rast. Genom delaktighet, ansvar, lust och en outtröttligt lust att ”vilja mer” så utvecklar vi vår verksamhets innehåll och utformning.

Övrigt som sker under raster, eller som är kopplat till rasten:

-    Morning Move: Pulshöjande dans för att få igång kropp och knopp på morgonen.

-    Read and Relax: Erbjuda möjlighet att ”försvinna in” i böckernas värld.

-    Fix n’ Trix: Äldre elever erbjuds möjlighet att skapa rastmaterial till Rastaboden.

-    Talang: En möjlighet att stå i centrum och visa vad jag kan och vill.

-    Challenge: Kluriga utmaningar som kräver tanke och finess.

-    Rastråd: Representanter från olika årskurser möts för att utveckla rasterna.

 

Är ni intresserade av att se eller veta mer om vår rastverksamhet, kolla in oss på sociala medier @100 procent rast (Facebook och Instagram).

Stort tack för att just du tog dig tid att läsa mina rader.

// Johan Axelsson (Rastaman och rastpedagog)

 

 

 

Publicerad 2020-12-04, Uppdaterad 2023-01-26