Språkutveckling

image.png

 

Ett av våra fokusmål på Köpingebro skola är språkutveckling. I samtliga ämnen och åldrar arbetar vi aktivt med ord och begrepp på ett varierat sätt för att öka elevernas ordförråd och förståelse. Vi jobbar med ämnesspecifika begrepp men även med mer vardagliga och elevnära ord och uttryck. Samtliga åldrar använder bildstöd för att förstärka och förtydliga ordets betydelse i ett för eleverna välkänt sammanhang. Skolverket skriver Ordförrådet spelar en central roll för meningsskapande i skolans alla ämnen och anses vara en av de viktigaste faktorerna för skolframgång. 

 

2022-12-01

 

Julia Guldstrand

Förstelärare, Köpingebro skola

Publicerad 2023-01-26