Om skolan

Köpingebro skola är en F-6 skola med verksamhet från 6-13 år. Skolan, som är byggd 1967, ligger placerad 200 m från pågatågsstationen i Köpingebro. På skolan finns cirka 390 elever och ungefär 210 av dessa är inskrivna på skolans fritidshem.

Skolan är vackert belägen med närhet till skog, hav och kommunens naturskola Marietorp. På vår stora skolgård finns olika möjligheter till aktiviteter som främjar lek och rörelse, bland annat har skolgården en konstgräsplan, hinderbana, stor lekyta och bra utrustade lekplatser. Vi har på skolan en fullskalig sporthall, meröppet bibliotek och en skolrestaurang som varje dag serverar eleverna god och näringsrikt kost.

Vi satsar på att skapa tillgängliga och inspirerande lärmiljöer som ska främja elevernas utveckling och lärande. Vi har en mycket god tillgång till digitala verktyg.

Arbetslagen är indelade i år F-3, år 4-6 samt fritidshem år F-6. Arbetslagen leds av processledare. Fritidshemmen är uppdelade i Ekens fritidshem för år F-1 och Kastanjens fritidshem för år 2-6.
 
Varje åldergrupp arbetar i tvärprofessionella team som består av olika professioner så som lärare, fritidspedagog, förskollärare, barnskötare eller elevassistent. Teamen är anpassade efter behov och inget team är identiskt med ett annat team. Teamets uppdrag är att skapa den bästa möjliga undervisningssituationen för alla elever och grupper ska förändras efter behov och utveckling. Teamets uppdrag är också att planera för utifrån att alla resurser ska användas optimalt.
 
 På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, elevstödsamordnare, skolsköterska samt skolkurator. Det finns också ett trygghetsteam som består av rektor, elevstödsamordnare, skolkurator, rastpedagog samt en förskollärare.

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2022-08-24

Elevhälsoenkät 20/21

 

Länk till elevhälsoenkät

Åk 4